Arbetsfysioterapi

Arbetsfysioterapeuten agerar i samarbete med arbetshälsovården och arbetsplatsen, stöder arbetstagarnas fysiska arbets- och funktionskompetens. Till arbetsfysioterapeutens uppgifter hör i första hand förebyggande och tillrättaläggande funktioner, d.v.s. arbetsergonomi, som kan riktas till en enskild anställd, ett helt arbetskollektiv samt arbetsförhållanden.
Väärä työasento!
Väärä työasento!
2 pictures. Click and browse.
Oikea työasento!

Vi betjänar dig

Seija Malkamäki

Seija Malkamäki

Abetsfysioterapeut
Ansvarig fysioterapeut

Virve Taipale

Virve Taipale

Arbetsfysioterapeut
Analysering av nedre extremiteter
Individuella stödsulor

Susanna Cederberg

Susanna Cederberg

Arbetsfysioterapeut

Pia Siipola

Pia Siipola

Arbetsfysioterapeut
Akupunktur


Arbetsvälbefinnande - Menu: