Arbetsfysioterapi

Arbetsfysioterapeuten agerar i samarbete med arbetshälsovården och arbetsplatsen, stöder arbetstagarnas fysiska arbets- och funktionskompetens. Till arbetsfysioterapeutens uppgifter hör i första hand förebyggande och tillrättaläggande funktioner, d.v.s. arbetsergonomi, som kan riktas till en enskild anställd, ett helt arbetskollektiv samt arbetsförhållanden.
Väärä työasento!
Väärä työasento!
2 pictures. Click and browse.
Oikea työasento!

Vi betjänar dig

Seija Malkamäki

Seija Malkamäki

Abetsfysioterapeut
Ansvarig fysioterapeut

seija.malkamaki(a)medirex.fi

044 3361 245

Virve Taipale

Virve Taipale

Arbetsfysioterapeut

virve.taipale(a)medirex.fi
Susanna Cederberg

Susanna Cederberg

Arbetsfysioterapeut

susanna.cederberg(a)medirex.fi

044 3361 235

Pia Siipola

Pia Siipola

Arbetsfysioterapeut

pia.siipola(a)medirex.fi

Arbetsvälbefinnande - Menu: