Motions- och träningstjänster till företag

Arbetsgivaren kan med arbetsförmågan uppehållande verksamhet främja och stöda personalens arbets- och funktionsfärdigheter i arbetskarriärens alla skeden. Motion har ett betydande samband med upplevd arbetsförmåga- och ork. Motion I arbetet stöder hälsa och möjliggör utvecklande av företagets kunnighet. Arbetsplatsmotion förbättrar arbetsplatsens socialiska relationer och atmosfären, belåtenhet med arbetet och trivsamheten ökar. Motionen ökar arbetsmotivation och sänker sjukbortavaron, som är till nytta för hela arbetskollektivet. Motion är medicin även inom affärslivet.

På Medirex leder skolade och professionella fysioterapeuter mångsidiga arbetsmotionsgrupper, såsom konditionssalträning, bassänggymnastik och olika salgymnastikformer (käpp-, tyngd-, gymnastikbandsträning, chiball, m.fl.).

Pausgymnastikprogram kan du se på Word-filen

Vi betjänar dig

Virve Taipale

Virve Taipale

Arbetsfysioterapeut
Analysering av nedre extremiteter
Individuella stödsulor

Susanna Cederberg

Susanna Cederberg

Arbetsfysioterapeut

Pia Siipola

Pia Siipola

Arbetsfysioterapeut
Akupunktur

Juho Karhula

Juho Karhula

Fysioterapeut


Arbetsvälbefinnande - Menu: