Tester

Tester är konkreta sätt att få visshet om sin egen kompetens samt fysiska och psykiska tillstånd. På basen av resultaten ges individuella instruktioner för uppehållning och förbättrande av funktions- och arbetsförmåga. Med uppföljningstester kan man mäta och värdera förverkligade handlingars resultat.

Tester som används väljs alltid på basen av kundens behov och som stöder kundens egna målsättningar. Tester kan göras för grupper eller enskilt. Testerna utförs av yrkeskunniga och välutbildade fysioterapeuter.


Till vårt förfogande har vi bl.a. följande kompetens- och konditionstester


Tanita – kroppskonsistensmätning
Mäter vikt, fettprocent och vätskebalans samt uträknar ordinär ämnesomsättning och viktindex på basen av resultatet.

Cykelergonomitest
Den aerobiska, eller uthållighetskonditionen, utreds och på basen av testresultatet fås individuella motionsrekommendationer och pulsslaggränser.

Gångtest
Testen mäter den aerobiska, d.v.s. uthållighetskonditionen. Med hjälp av testresultatet fastställs individuella motionsrekommendationer och pulsslagsgränser.

Balans-, rörlighet- och muskelståndstester
Statisk och/eller dynamisk balans, skuldrornas rörlighet, större muskelgruppernas (nedre extremiteters, magens, ryggens och övre extremiteters) muskelstånd. Testerna kan skräddarsys enligt behov.
Vi betjänar dig

Seija Malkamäki

Seija Malkamäki

Abetsfysioterapeut
Ansvarig fysioterapeut

seija.malkamaki(a)medirex.fi

044 3361 245

Juhani Taivela

Juhani Taivela

Fysioterapeut, OMT
Akupunktur
Fascia-behandling

juhani.taivela(a)medirex.fi
Marko Mäkinen

Marko Mäkinen

Fysioterapeut, OMT
Akupunktur, Fascia-behandling
The Matrix Movement Specialist

marko.makinen(a)medirex.fi
Susanna Sinivirta-Mäkinen

Susanna Sinivirta-Mäkinen

Fysioterapeut, OMT
Akupunktur, Fascia-behandling
The Matrix Movement Specialist

susanna.sinivirta-makinen(a)medirex.fi
Minttu Määttälä

Minttu Määttälä

Fysioterapeut, Fascia-behandling
På mammaledighet

minttu.maattala(a)medirex.fi
Erica Roiko

Erica Roiko

erica.roiko(a)medirex.fi

044 336 1268

Susanna Cederberg

Susanna Cederberg

Arbetsfysioterapeut

susanna.cederberg(a)medirex.fi

044 3361 235

Pia Siipola

Pia Siipola

Arbetsfysioterapeut
Akupunktur

pia.siipola(a)medirex.fi
Matias Mattila

Matias Mattila

OMT-specialicerande, Personal Trainer, Fascia-behandling, Akupunktur

matias.mattila(a)medirex.fi

Arbetsvälbefinnande - Menu: