Funktionsterapi

Funktionsterapi är en rehabiliteringsmetod, som baserar på användning av funktion i terapeutiskt syfte samt terapeutens och klientens samarbete och växelverkan. Målet är att klienten blir självständig och funktionsduglig samt behärskar sitt eget liv.

Funktionsterapi


Målgruppen för vuxenfunktionsterapi kan vara t.ex. vuxna med neurologisk sjukdom och åldrande klienter eller andra klientgrupper, som konstaterats ha behov av funktionsterapi till följd av insjukning eller handikapp. I behandlingen värderas och utvecklas färdigheter som en människa behöver i vardagens olika situationer: träning av dagliga, kognitiviska och psykosocialiska färdigheter. Terapin kan genomföras på Medirex eller i klientens hem, allt enligt klientens behov.

Funktionsterapia också för barn och ungdomar.
3 pictures. Click and browse.

Vi betjänar dig

Saija Toskala

Saija Toskala

Eeva-Maija Keski-Säntti

Eeva-Maija Keski-Säntti