Fysioterapi i Karleby

Vi erbjuder mångsidig och kvalificerad fysioterapi i Karleby. Syftet med behandlingarna och fysioterapeuternas strävan är att upprätthålla klientens funktionsduglighet och förbättra rörligheten, bedöma klientens hälsa, rörlighet och funktionsduglighet. En för dig lämplig vårdperiod, som baserar på bedömningen, utfärdas. Klienten styrs vid behov till en specialist men samtidigt strävar vi till att aktivera klienten till egenhändig träning och att delta i t.ex. gruppmotionering.

Hos oss hittar du de mångsidigaste fysioterapi- och behandlingstjänster för alla åldersgrupper. Vi använder fysioterapins och rehabiliteringens modernaste riktningar och metoder.
Medirex tarjoaa fysioterapiapalveluita Kokkolassa
Medirex tarjoaa fysioterapiapalveluita Kokkolassa
2 pictures. Click and browse.
Medirex tarjoaa fysioterapiapalveluita Kokkolassa

Fysioterapi - Menu: