Fascia -behandling

Fasciamanipulations-metoden (FM) är resultatet från italienska fysioterapeuten Luigi Steccos 40-åriga forskning och kliniskt arbete. Den huvudsakliga uppmärksamheten i denna metod riktas till musklernas, djupa fascias och dess komponenters funktionella samband.

Fascians, d.v.s. bindvävshinnornas uppgift är att fungera som kroppens stödnät, delta i rörligheten och kroppshållningen, kraftalstring- och förmedling. Celler som förnimmar rörlighet och lägen finns betydligt mera i fascior än i musklerna, senorna och benen.

Faciamanipulering används i behandling av kroppens smärttillstånd och funktionsstörningar. Muskelhinnorna förenar muskler och bindväv till långa funktionella muskelhinnekedjor som samarbetar med kroppens olika delar. Rörelsebanorna är ändamålsenliga när kroppen är i balans och kedjorna fungerar oklanderligt. Då uppstår inte spänning eller smärtor i hinnornas struktur.

Senornas dragriktning ändras när kroppen hamnar i obalans och cellerna får syrebrist. Nerver och sinnesorgan som förnimmar smärta, sänder budskap till hjärnan att det finns tryck och sträckning i senorna. På grund av smärttillstånd förkortas rörelsebanorna och musklerna som hamnat i obalans tillstramas. Största problemet kan bli muskelhinnornas försvagade förmåga att glida mot varandra och inte den relativa längdförändringen.

Klienten berättar till en början om sin kropps smärt- och traumahistoria. Efteråt kartlägger fysioterapeuten smärtans upphov med hjälp av olika rörelsetester. Terapeuten utforskar Fascian med fingrar och söker smärtsamma ställen där glidningen begränsats endast till ett håll. När den hårda och ömma punkten hittas, behandlas den i några minuter. Genom att värmen stigit i vävnaderna på grund av friktionen, börjar det gelaktiga ämnet mellan fasciorna flyta smidigare och hinnornas normala funktion återkommer.

Friktionmassage irriterar vävnaderna, vari vårdpunkten kan vara smärtsam i några dagar men då har vävnadernas läkningsprocess redan börjat. Därför råds att inte ta smärtlindrande medicin eller ha isförpackningar på den behandlade punkten under några dagar efter behandlingen. När muskelhinnorna har återhämtats, påbörjas rehabiliteringen med lämpliga träningar. Fascian belastas på grund av brist på rörelsekontroll och överbelastning, därför är specifika individuella träningar absolut viktiga.

Vi betjänar dig

Juhani Taivela

Juhani Taivela

Fysioterapeut, OMT
Akupunktur
Fascia-behandling

Marko Mäkinen

Marko Mäkinen

Fysioterapeut, OMT
Akupunktur, Fascia-behandling
The Matrix Movement Specialist


Susanna Sinivirta-Mäkinen

Fysioterapeut, OMT
Akupunktur, Fascia-behandling
The Matrix Movement Specialist

Hanna Kalliokoski

Hanna Kalliokoski

Fysioterapeut,
Voice massage- och Fascia-behandlingar

Minttu Määttälä

Minttu Määttälä

Fysioterapeut
Fascia-behandling
På mammaledighet

Matias Mattila

Matias Mattila

OMT-specialicerande
Personal Trainer
Fascia-behandling, Akupunktur

Jessica Harju

Jessica Harju

Fysioterapeut, Psykofysisk fysioterapi, Fascia-behandling


Fysioterapi - Menu: