FPA:s rehabilitering för gravt handikappade

Med tiotals års erfarenhet behandlar vi FPA:s krävande medicinska rehabilitering. Vår vårdpersonal har specialiserat sig bl.a. på Omt-fysioterapi, bobath-terapi samt i vida grader på vuxen- och barnneurologisk fysioterapi. Årligen fördjupar vi vårt kunnande med olika skolningar.

Vi har rymliga utrymmen till vårt förfogande, konditionssalen, simbassänger och konditionsredskap av mångahanda slag.

Fysioterapi - Menu: