Fysioterapi för barn

Barnfysioterapi är rehabilitering som inkluderar barnreuma, andningsorgansjuka, barn med stöd- och rörlighetsproblem, spädbarnsterapi, rörelsehämmade barn, ortopediska problem samt terapi för utvecklingsstörda. FPA:s rehabilitering för gravt handikappade är också en del av specialkunnande inom fysioterapi för barn.
Lapsifysioterapia Medirexiss�.
Lapsifysioterapia Medirexiss�.

Vi betjänar dig

Virpi Maunula

Virpi Maunula

Fysioterapeut, Barnfysioterapi, Neurofysioterapi, Bobath

virpi.maunula(a)medirex.fi
Merja Jelekäinen

Merja Jelekäinen

Fysioterapeut
Neurofysioterapi
Bobath

merja.jelekainen(a)medirex.fi

044 3361 246


Fysioterapi - Menu: