Geriatrisk rehabilitering

Inom fysioterapi för åldrande satsas i första hand på förebyggande, funktionalitetsupphållande och läkande verksamhet. Med funktionsduglighet menas att klara vardagen.

Geriatrisk rehabilitering förbättrar funktionsdugligheten och främjar livskvalitet, när man kan själv förverkliga sina egna viktiga ärenden. En fysisk funktionsduglighet betyder mycket för välbefinnandet.

Konditionssalsträning stöder utmärkt under fysioterapivårdperioiderna uppnådda resultaten. Vi har trygga HUR-lufttrycksanläggningar i vår konditionssal.

I seniorgrupper som hålls i konditionssalen, är det lätt och trevligt att upphålla muskelstyrka.

Vi betjänar dig

Krista Porthen

Krista Porthen

Fysioterapeut
Funktionsstörningar i bäckenbotten
Geriatrisk rehabilitering

krista.porthen(a)medirex.fi

Fysioterapi - Menu: