Kinesiotejpning

Kinesiotejpning är i dagens fysioterapi en vida använd vårdform över hela världen. Tejpningsmetoden är utvecklad på slutet av 1970-talet av japanesiska kiropraktikern Kenzo Kase. I behandlingen dras nytta av kroppens egen läkningsprocess. Grundtanken är testande enligt kinesiologins principer och därifrån härstammar benämningen på både tejpet och tejpningen. Metoden används vida över hela världen. Till Finland kom metoden endast några år sedan och skolning har erbjudits från år 2008.

INVERKAN
- Avslappnar eller aktiverar musklerna, balanserar muskelaktiviteten
- Förbättrar mikroblodomloppet
- Förbättrar lymfvätskeomloppet
- Lindrar smärta
- Stöder ledernas funktion
- Förbättrar kroppställningen
- Inverkar på fascians funktion


Kinesiotejp är av elastisk bomull, hypoallergisk med akrylbaserad lim som aktiveras av värme. Tejpen andas och har god vattentolerans, därför håller den i flera dagar, t.o.m. en vecka. Tejpningen irriterar i allmänhet inte huden, så den kan förnyas flera gånger och tål även bastuvärme. Limytan aktiveras när den placeras på huden och gnids varsamt. Elasticitetsprocenten är 30-40, tänjbarheten är densamma som hudens.

Tejpning görs alltid på ren hud, gärna också hårfri.

Fysioterapi - Menu: