Lymfaterapi

Lymfaterapi effektiverar lymfvätskeomloppet som flöder lätt pumpande i vår kropp. Lymfaterapi är en effektiv och smärtfri vårdform som lämpar sig speciellt i behandling av svullnader och smärtlindring. Vårdformen är också en mycket bra avslappningsmetod.

Kompressionsvård, bandage och kompressionsprodukter är viktiga ting i den dagliga skötseln av svullnader. Vi beställer stödstrumpor-, strumbyxor och – ärmar enligt mått. Det är bra att ta mått på morgonen eller under förmiddagen då svullnaden ännu är lindrig. Till en enskild måttagning reserveras 30 minuter eller så kan du även ta del i strödstrumpstimmen varje månads första tisdag mellan kl. 9-10. Vi lindar även bandage.

Lympha-Touch


Lympha-Touch- behandlingsmetoden har utvecklats till arbetsredskap för fysioterapeuter och professionella inom lymfaterapi. Vårdformen är en lämplig metod i behandling av lymfaödeema, svullnad efter operation och vården av ärr. LymphaTouch- vårdmetoden baserar på effekterna av undertrycket.

Vi betjänar dig

Katja Löfroth

Katja Löfroth

Motionsskötare, Lymfaterapeut
Kompressionproduktspecialist

Kristina Hartell-Huhtamäki

Kristina Hartell-Huhtamäki

Motionsskötare, Lymfaterapeut
Kompressionproduktspecialist

Krista Porthen

Krista Porthen

Fysioterapeut, Funktionsstörningar i bäckenbotten, Geriatrisk rehabilitering, Lymfaterapi, Vasa Concept


Fysioterapi - Menu: