Shockwave-behandlingsmetoden

Stötvågsbehandling är en trygg och effektiv vårdmetod till muskel- och senproblem. Under behandlingen riktas högeffektiva stötvågor till vävnaderna som effektivt påverkar smärtområdets ämnesomsättning och förbättrar vävnadernas syreintagning och därmed botar återhämtningen.

Shockwave-behandlingsmetoden är effektiv i vård av kroniska åkommor, som t.ex.
  • smärtsam axel / kalkaxel
  • tennis- och golfarmbåge
  • plantar fasciit / stickande pigg vid hälbenet
  • smärtsam akillessena
  • Hopparnas och springarnas knäbesvär och andra senförtöjningssmärttillstånd
  • valpsjuka
  • frakturer som har läkts långsamt eller dåligt

Vad betyder stötvågsbehandling?

Med hjälp av lufttryck och grundplatta förorsakas mekaniska stötar på den skadade vävnaden. Stötarna varierar mellan 1000-5000 baserande på åkommans grad. Vanligen räcker 2-5 gångers behandling med 7-10 dagars mellanrum att lugna ner symptomen.

Vi betjänar dig

Susanna Cederberg

Susanna Cederberg

Arbetsfysioterapeut

Pia Siipola

Pia Siipola

Arbetsfysioterapeut
Akupunktur


Fysioterapi - Menu: