Ultraljudbehandling

Ultraljud, d.v.s. ett högfrekvensljud är en smärtfri och trygg djupvärmebehandling. När man använder ultraljud räcker behandlingen cirka 2-20 minuter beroende på behandlingsområdets storlek eller åkommans grad. Ultraljud kan ges pulserande eller konstant. Pulserande ultraljud påskyndar bl.a. läkning av svullnader, konstant ultraljud åstadkommer en värmeeffekt, som upplivar blodomloppet och ämnesomsättningen. Dessa förenämnda aspekter inverkar positivt på ärrens mjukningsprocess, muskelspänningars och benbrotts läkning.

Fysioterapi - Menu: