Undersökning av nedre extremiteterna

Cirka 70 % av människor lider av besvär i nedre extremiterna. Besvären kan framträda som smärtor, så i benen som även i övriga delar av kroppen. Vi är specialister även i utveckling av individuella stödsulor och tillhörande tjänster samt i behandling av nedre extremiterna. Stödsulesystemet hjälper också läkarvetenskapens specialister att effektivt lösa de flesta förekommande stödproblem i nedre extremiterna.

Dessutom förbättras benens funktion med individuella tränings- och vårdprogram samt vid behov med olika fysikaliska vårdmetoder.

Begynnelseundersökning


Tillverkning av individuella strödsulor börjas med en omfattande undersökning av nedre extremiteterna. I undersökningen testas bl.a. musklernas, ledernas och nervvävnadernas rörlighet. Samtidigt definieras även möjliga avvikelser i benstrukturen samt linjernas funktionalitet. Erhållen data jämförs med gå- och ståpositionsdata, vari en helhetssyn fås angående nedre extremiteternas och hela kroppens funktion. Endast efter en undersökning är det möjligt att värdera om besväret kan botas med hjälp av ortoser, som är orsaken till att klienten har sökt sig till fysikalisk vård.

Se produkter yksilöllisten tukipohjallisten sivulta.


Vi betjänar dig

Markus Peltoniemi

Markus Peltoniemi

Fysioterapeut, Analysering av nedre extremiteter, Individuella stödsulor

Virve Taipale

Virve Taipale

Arbetsfysioterapeut
Analysering av nedre extremiteter
Individuella stödsulor


Fysioterapi - Menu: