Gruppmotion

Gruppmotionstimmarna som leds av våra fysioterapeuter är trygga och övervakade. Instruktörerna är specialicerade fysioterapeuter och gruppernas utgångspunkt är rehabiliteringsbaserad. Därför uppfattar vi gruppmotion som ”en av våra vårdmetoder”. Grupperna stöder övrig rehabilitering och förbättrar träningens kvalité.

Till specialgruppalternativen hör våra populära Selkävoitto- och Niskalenkkigrupperna, Pilates, FT Circuit och Bassänggruppen. ”Fortsättningsgruppen” och ”Fortsättningsgruppen utmanande” som båda hålls i konditionssalen är ämnade för dem som redan varit med i grupperna Niskalenkki/Selkävoitto.

Till gruppurvalen hör även trygga seniortimmar, olika typer av bassänggymnastik och våra populära konditionssalsgrupper.

Tilläggsuppgifter från länkarna

Grupp - Menu: