Seniormotion

För åldrande är det viktigt att uppehålla fysisk funktionsduglighet. Bra muskelstyrka är förutsättning för bra balansförmåga. I våra seniorgrupper koncentrerar vi oss speciellt på förenämnda angelägenheter med ledning av en fysioterapeut som har specialicerat sig inom geriatrisk fysioterapi.

Pris 7 €/gång eller 10x kort 60€

Gruppmotion för seniorer år 2016 enligt nedanstående:

10-11Konditionssalsgrupp, startar 5.9.2016 (svensk)
ti 10-11Seniorgrupp 1., börjar 6.9.2016
to 13-14Seniorgrupp 2., börjar 8.9.2016


Lågtröskel konditionssalsgrupp 1.
Gruppen börjar torsdag 8.9.2016 kl. 14-15.00.
Gruppen är för dem som är intressade av konditionssalsträning och nybörjare. Till Lågtröskel-gruppen kan alla åldersgrupper delta. Alla får guidning och det är lätt att hänga med. Gruppen samlas 10 ggr. Pris 7 €/gång eller 10x kort 60€.

Vi vill stöda de åldrandes motionering och välmående!


Fredagar kl. 12-13: Vi erbjuder +65 åriga 5 gångers konditionssalkort avgiftsfritt, i fortsättningen samma pass 3€.
Onsdagar kl. 12-13: Konditionssal 3€.

Förmånerna är ikraft hela året – Välkommen till oss, Motion är medicin!


Vi betjänar dig

Marjo Junnola

Marjo Junnola

Fysioterapeut
Neurofysioterapi, Bobath, Voice massage, Vasa Concept -training

Virve Taipale

Virve Taipale

Arbetsfysioterapeut
Analysering av nedre extremiteter
Individuella stödsulor

Juho Karhula

Juho Karhula

Fysioterapeut


Grupp - Menu: