Vattengymnastik

Bassänggruppen passar bra för vård av bl.a. besvär i stöd- och rörelseorgan. Som vårdform lämpar sig vattengymnastik mycket bra även för rehabiliteringsklienter som repar sig från operation.

Bassänggruppen

Följande grupp startar måndagen den 4.9.2017 klockan 17-18.00.
Män och kvinnor i samma grupp.
Gruppen samlas 15 gånger, pris 150 € (inkl. simbiljett samt 5x gymkort).
Vi betjänar dig

Marjo Junnola

Marjo Junnola

Fysioterapeut
Neurofysioterapi, Bobath, Voice massage, Vasa Concept -training

Virve Taipale

Virve Taipale

Arbetsfysioterapeut
Analysering av nedre extremiteter
Individuella stödsulor

Juho Karhula

Juho Karhula

Fysioterapeut


Grupp - Menu: