Före första fysioterapi-besöket

Kom till Medirex cirka 10 minuter före behandlingen och kom ihåg att anmäla dig. Om det för tillfället är rusning i byrån, vänta i lugn och ro på att personalen blir ledig. Efter anmälningen kan du sitta i väntrummet tills terapeuten hämtar dig. Ingen speciell klädsel krävs, du kan komma som du är. Efter behandlingen kan du diskutera tidtabellen och betala för besöket i byrån. Vår personal hjälper dig gärna och svarar på frågor.

Info - Menu: