Öppethållningstider

Öppethållningstider


Fritidscentret


må-tokl 07.30-18.00
frekl 07.30-16.00Hagströms hörn


tikl 08.00-19.00
onkl 08.00-16.30
tokl 08.00-20.00


Konditionssalens öppethållningstider från 4.6.2018kl 07.30-18.00
Tikl 07.30-18.00
Onkl 07.30-18.00
Tokl 07.30-18.00
Frekl 07.30-16.00Under följande tider passage till konditionssalen endast med ID-kort
(Ingång via dörren mot ishallen)

Må- Tokl 5.30-07.30, kl 18.00-22.30
Frekl 5.30-7.30, kl 16.00-22.30
kl 05.30- 22.30
kl 05.30- 22.30Under följande tidpunkter har olika grupper reserverat konditionssalen:

Onkl 12.00-13.00
Frekl 12.00-13.00


Info - Menu: