Personal Trainer

Personal training- tjänsterna är personliga, planmässiga, mångsidiga och långsiktiga motions-, hälso- och välmåendeträningar. I Personal training- träningsförhållande strävar man framförallt till bestående förändringar. Målet kan utsättas till förbättrande av t.ex. uthållighetskondition, rörlighet, utveckling av muskelstyrka och viktkontroll. Målet utsätts alltid tillsammans med klienten och således kan Personal Trainer-tjänster alltid skräddarsys till individuellt bruk. Träningsförhållanden kan vara olika till längden, från några veckor till flera månader. Klienten och PT kan träffas en gång i veckan eller alternativt komma överens om ett månatligt kontrollaktigt besök.

Till Personal trainer- tjänsterna hör långsiktig planering om motionering och uppföljning av resultat. PT upprättar en individuell periodplan och träningsprogram åt klienten, med vilka man strävar till att nå målsättningen. Vid upprättningen tar PT alltid i beaktande klientens utgångsläge som definieras med olika typer av mätningar och tester (kroppskonsistens, testande av kondition, värdering av rörlighet, testning av konditionsuthållighet, o.s.v.). Samma tester upprepas mellan träningsperioderna och när träningsförhållandet upphör. Träningsprogram (t.ex. konditionssalsprogram) genomgås i praktiken tillsammans med klienten, så att det är tryggt att börja en självständig träning. Att bekanta sig med nya motionsformer kan vara en del av gemensamma möten.

PT–tjänster kan inkludera också rådgivning om kosthållning. Dit hör anvisningar om dieter, instruktioner och genomgång hur man håller matdagbok och vid behov kontakt via e.post.


Exempel på PT- träningsförhållande:


Tio gångers paket: 12-16 veckor


  • Första sammanträffandet: begynnelsekartläggning/undersökning, målsättningsdiskussion med klienten, programmets utarbetning/planering med klienten, instruktioner om användning av kosthållningsdagbok
  • Andra sammanträffandet: Tester (muskelstyrka/aerobisk övning)
  • Tredje sammanträffandet: genomgång av 12-16 veckors motioneringsprogram, praktisk övning /genomgång av exempelövningar (konditionssalen/muskelstyrka/aerobisk rörlighetsövning).
  • Fjärde sammanträffandet: Genomgång av kosthållningsdagboken, instruktioner och kostförändringar.
  • Femte sammanträffandet: praktisk övning (muskelstyrka, konditionssal, aerobisk rörlighet o.s.v.).
  • Sjätte Sammanträffandet: Kontrollbesök efter 6-8 veckor, hur det har gått, hur målsättningen kan nås, programmets uppdatering/ändringar och tips ända till projektets slut.
  • 7 sammanträffandet: Praktisk övning (muskelstyrka, konditionssal, aerobisk rörlighet o.s.v.).
  • 8 sammanträffandet: Genomgång av kosthållningsdagboken, instruktioner och ändringar i kosthållningen.
  • 9 sammanträffandet: Praktiska övningar (muskelstyrka, konditionssal, aerobisk övning os.v.).
  • 10 sammanträffande: Tester, vilka målsättningar har nåtts, tips till fortsättningen, slutsammandrag

Vi betjänar dig

Minttu Määttälä

Minttu Määttälä

Fysioterapeut, Fascia-behandling
På mammaledighet

minttu.maattala(a)medirex.fi
Matias Mattila

Matias Mattila

OMT-specialicerande, Personal Trainer, Fascia-behandling, Akupunktur

matias.mattila(a)medirex.fi

Konditionssalen - Menu: