Idrottsmassage

Idrottsmassage anpassar klassisk massage till idrottarnas behov för att stöda både tränande och tävlande. I massageformen beaktas träningens och påfrestningarnas inverkan i kroppen. Förutom klassiska grepp används också specialteknik och i idrottsmassage, då massagens kraft är effektivare. I massagens effektgrad beaktas dock idrottarens dåvarande situation och behov.

Idrottsmassage:
  • Påskyndar återhämtning
  • Förebygger skador
  • Påskyndar läkning av uppkomna skador
  • Förbättrar och upphåller bindvävens elasticitet
  • Avlägsnar muskelspändhet
  • Allmänt avslappnande


Idrottsmassage passar också för motionärer och aktivt tränande icke-idrottare.

Massage - Menu: