Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan itsenäisyys toiminnassa ja elämänhallinnassa.

Aikuisten toimintaterapia


Aikuisten toimintaterapian kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi aikuisneurologiset ja ikääntyneet asiakkaat tai muut asiakasryhmät, joilla on todettu toimintaterapian tarve sairastumisen tai vammautumisen seurauksena. Toimintaterapiassa arvioidaan ja kehitetään niitä taitoja mitä ihminen tarvitsee arkipäivän eri tilanteissa: päivittäisten toimintojen, kognitiivisten sekä psykososiaalisten taitojen harjoittelua. Terapia voidaan toteuttaa toimitiloissa tai kotikäyntinä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Käden kuntoutus


Käden kuntoutukseen painottunutta toimintaterapiaa tarjotaan asiakkaille, joilla on käden käyttöön liittyviä ongelmia. Käden käytön ongelmia voivat aiheuttaa muun muassa neurologiset sairaudet ja vammat, krooniset kiputilat (CRPS), hermo- ja jännevammat, tuntopuutokset tai tunnon yliherkkyys.

Lasten ja nuorten toimintaterapia


Lasten ja nuorten parissa toimintaterapiassa korostuu yhteityö perheen ja lähiyhteisöjen kanssa. Toimintaterapiaan ohjaudutaan maksusitoumuksella silloin, kun kehitysviiveen, vamman tai sairauden seurauksena lapsella näkyy haasteita esimerkiksi päivittäisten toimintojen suorittamisessa, käsien käytössä, motorisissa taidoissa, leikki- ja kaveritaidoissa, visuaalisessa hahmottamisessa, keskittymisessä tai toiminnanohjaamisessa. Toimintaterapian välineenä on lapselle mielekäs ja merkityksellinen leikki tai tekeminen. Toimintaterapeutti tarjoaa lapselle mahdollisuuksia toimia nk. lähikehityksen vyöhykkeellä porrastaen toiminnan haastavuutta.

Nuorten parissa korostuu puolestaan erilaiset arjenhallintaan, opiskeluun ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien taitojen harjoittelu sekä itsetunnon vahvistaminen. Toimintaterapia voi olla myös erilaisten apuvälineiden suunnittelua, uusien toimintamallien opettelua, yhteisöjen ohjausta ja ympäristön muokkaamista. Medirexissä lasten ja nuorten toimintaterapiaa toteuttaa toimintaterapeutti Saija Toskala.

Varaa aika netissä!

Kiinnostuitko palvelustamme? Klikkaa alla olevaa nappia ja varaa aika näppärästi netissä!

Varaa aika