Toimintaterapia

TOIMINTATERAPIA


Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Toimintaterapiassa pyritään edistämään asiakkaan itsenäisyyttä, osallisuutta ja elämänhallintaa. Toimintaterapia voi olla myös erilaisten apuvälineiden suunnittelua, uusien toimintamallien opettelua, yhteisöjen ohjausta ja ympäristön muokkaamista.

Toimintaterapiassa laaditaan jakson alussa yksilölliset tavoitteet, joiden pohjalta terapiaa toteutetaan ja arvioidaan edistymistä jakson päätteeksi. Terapia voidaan toteuttaa toimitiloissa tai kotikäyntinä asiakkaan tarpeiden mukaan. Lasten ja nuorten parissa terapiassa korostuu yhteistyö perheen ja lähiyhteisöjen kanssa.

Lapsille

Toimintaterapiaan ohjaudutaan maksusitoumuksella silloin, kun lapsella näkyy haasteita esimerkiksi päivittäisten toimintojen suorittamisessa, käsien käytössä, motorisissa taidoissa, leikki- ja kaveritaidoissa, visuaalisessa hahmottamisessa, keskittymisessä tai toiminnanohjaamisessa. Varhaisella puuttumisella pystytään ehkäisemään ongelmien lisääntymistä ja vahvistamaan lapsen myönteistä minäkuvaa. Toimintaterapian välineenä on lapselle mielekäs ja merkityksellinen leikki tai tekeminen.

Nuorille

Nuorten parissa korostuu erilaiset arjenhallintaan, itsenäistymiseen, opiskeluun ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvien taitojen harjoittelu sekä itsetunnon vahvistaminen. Toimintaterapia voi olla käytännön harjoittelua, psykososiaalisten ja kognitiivisten taitojen vahvistamista sekä ratkaisukeskeisiä keinoja.


Aikuisille

Aikuisten toimintaterapian kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi aikuisneurologiset ja ikääntyneet asiakkaat tai muut asiakasryhmät, joilla on todettu toimintaterapian tarve sairastumisen tai vammautumisen seurauksena. Toimintaterapiassa arvioidaan ja kehitetään niitä taitoja mitä ihminen tarvitsee arkipäivän eri tilanteissa: päivittäisten toimintojen, kognitiivisten sekä psykososiaalisten taitojen harjoittelua.

Varaa aika netissä!

Kiinnostuitko palvelustamme? Klikkaa alla olevaa nappia ja varaa aika näppärästi netissä!

Varaa aika
3 kuvaa. Klikkaa ja selaa.

Sinua palvelevat

Saija Toskala

Saija Toskala

Toimintaterapeutti
Neuropsykiatrinen valmentaja
Lasten toimintaterapia

Eeva-Maija Keski-Säntti

Eeva-Maija Keski-Säntti

Toimintaterapeutti
Psykoterapeutti
Työnohjaaja