Neurologinen kuntoutus

Neurologinen fysioterapia on yksi kuntoutuksen erikoisosaamisalue. Neurologinen fysioterapia on kuntoutusta vaivoihin, joissa liikkumisen ongelmien tai toiminnanhäiriön syy on keskus- tai ääreishermostoperäinen. Neurologisen kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn parantaminen ja uudelleen sopeutuminen jokapäiväiseen elämään.

Tilamme sopivat erinomaisesti neurologiseen kuntoutukseen ja käytössämme on kuntoutusta tukeva monipuolinen välineistö. Tavallisimmat hoitodiagnoosit ovat MS-tauti, Parkinsonin tauti, ALS, aivohalvaussairaudet sekä selkäydinvammat.

Kelan vaikeavammaisten kuntoutus kuuluu kuntoutustiimimme suurimpiin asiakasryhmiin. Meillä vaikeavammaisten kuntoutus on myös suurilta osin sosiaalinen tapahtuma ja vertaistuki on myös tärkeä osa kuntoutusprosessia.

Painokevennetty kävelylaite

Painokevennetyllä kävelylaitteella voit harjoitella kävelyä ja seisomista turvallisessa ja luontevassa asennossa.

Parhaimman tuloksen kannalta oleellisinta on aloittaa kuntoutus tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Harjoitusintensiteetti tulisi olla myös riittävän tiheää. Laitteella vähennetään sekä terapeutin että kuntoutujan kuormitusta ja parannetaan turvallisuutta muihin, perinteisiin harjoittelumenetelmiin verrattuna.

Kävelyharjoittelusta hyötyvät niin akuuttivaiheen neurologiset potilaat kuin jatkokuntoutujat sekä muut potilasryhmät kuten tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista kärsivät.
Painokevennetty kävelylaite ja neurologinen kuntoutus kulkevat monilta osin käsi kädessä ja on erittäin hyvä apuväline kävelyharjoittelussa.

• RIITTÄVÄN AIKAINEN ALOITUS
• INTENSITEETTI
• OIKEAT VÄLINEET

Painokevennetyllä kävelylaitteilla saat enemmän irti kuntoutuksesta!

Pablo yläraajan kuntoutus- motivoivaan terapiaan ja arviointiin

Pablo on interaktiivinen laitteisto yläraajan sensomotoriikan kuntoutukseen sekä toiminnan arviointiin. Pablo-laitteistoa voidaan hyödyntää niin neurologisen, kuin ortopedisen kuntoutuksen eri vaiheissa.

Laitteisto sopii aikuisille ja lapsille. Ohjelmisto mahdollistaa dokumentoinnin ja terapian seurannan.

Pablo-laitteistolla on mahdollista mitata käden puristus- ja ojennusvoimat, sormien puristusvoimat, sekä yläraajan liikkuvuuksia.

Varaa aika netissä!

Kiinnostuitko palvelustamme? Klikkaa alla olevaa nappia ja varaa aika näppärästi netissä!

Varaa aika

Sinua palvelevat

Marjo Junnola


Marjo Junnola

Fysioterapeutti
Neurologinen fysioterapia, Bobath,
Voice massage, Vasa Concept -harjoittelu

Mia Peuraharju


Mia Peuraharju

Fysioterapeutti
Neurologinen fysioterapia, Bobath, Psykofyysinen fysioterapia,
Vasa Concept -harjoittelu

Virpi Maunula


Virpi Maunula

Fysioterapeutti
Lasten fysioterapia, Neurologinen fysioterapia, Bobath, Vasa Concept -harjoittelu

Krista Porthen


Krista Porthen

Fysioterapeutti, Lantionpohjan fysioterapia, Äitiysfysioterapia, Geriatrinen kuntoutus, Lymfaterapia, Vasa Concept

Merja Jelekäinen


Merja Jelekäinen

Fysioterapeutti
Neurologinen fysioterapia, Bobath, Vasa Concept -harjoittelu


Fysioterapia - Menu: