Arbetsvälbefinnande

En välmående personal är arbetsplatsens viktigaste resurs. Arbetsvälmående och personalens ork inverkar väsentligt på organisationens konkurrensförmåga, ekonomiska avkastning och rykte. Engagemang på arbetsvälmåendet betalar sig snabbt mångfalt tillbaka.

Hos oss hittar du många tjänsteformer som är ypperliga för företag. Vi kartlägger företagets behov och skräddarsyr en passande helhet som baserar på behovet.
Medirex erbjuder bl.a. följande tjänster:

  • Arbetsfysioterapitjänster
  • Program för olika åldersgrupper
  • Skräddarsydda motionsprojekt
  • Gruppmotion
  • Konditionsalsavtal
  • TYKY-dagar
  • Tester
  • Föreläsningar
  • Arbetsvägledning


En markör har gjorts för värdering av arbetsvälmåendeprojektens företagsekonomiska lönsamhet. Med markören kan du jämföra insatsernas kostnader med beräknad nytta. Räkna ut olika projekters lönsamhet och bekanta dig med lönsamhetsmarkören på Arbetshälsoinstitutets hemsida.

Vi har även Simcentret Vesiveijaris lokaler, specialbastun och bassänger till vårt förfogande. Närmare information om våra tjänster från länken eller behändigt från vårt företagsnummer: 044 548 9753/Anna Nurmi-Lehto

Be om en avgiftsfri kartläggning och arbetsvälmåendeplan!
2 pictures. Click and browse.
Työhyvinvointipalvelut yrityksille Kokkolassa tarjoaa Medirex

Arbetsvälbefinnande - Menu: