Tester

Tester är konkreta sätt att få visshet om sin egen kompetens samt fysiska och psykiska tillstånd. På basen av resultaten ges individuella instruktioner för uppehållning och förbättrande av funktions- och arbetsförmåga. Med uppföljningstester kan man mäta och värdera förverkligade handlingars resultat.

Tester som används väljs alltid på basen av kundens behov och som stöder kundens egna målsättningar. Tester kan göras för grupper eller enskilt. Testerna utförs av yrkeskunniga och välutbildade fysioterapeuter.


Till vårt förfogande har vi bl.a. följande kompetens- och konditionstester


Tanita – kroppskonsistensmätning
Mäter vikt, fettprocent och vätskebalans samt uträknar ordinär ämnesomsättning och viktindex på basen av resultatet.

Cykelergonomitest
Den aerobiska, eller uthållighetskonditionen, utreds och på basen av testresultatet fås individuella motionsrekommendationer och pulsslaggränser.

Gångtest
Testen mäter den aerobiska, d.v.s. uthållighetskonditionen. Med hjälp av testresultatet fastställs individuella motionsrekommendationer och pulsslagsgränser.

Balans-, rörlighet- och muskelståndstester
Statisk och/eller dynamisk balans, skuldrornas rörlighet, större muskelgruppernas (nedre extremiteters, magens, ryggens och övre extremiteters) muskelstånd. Testerna kan skräddarsys enligt behov.
Vi betjänar dig

Seija Malkamäki


Seija Malkamäki

Abetsfysioterapeut
Ansvarig fysioterapeut

Virve Taipale


Virve Taipale

Arbetsfysioterapeut
Analysering av nedre extremiteter
Individuella stödsulor

Juhani Taivela


Juhani Taivela

Fysioterapeut, OMT
Akupunktur
Fascia-behandling

Marko Mäkinen


Marko Mäkinen

Fysioterapeut, OMT
Akupunktur, Fascia-behandling
The Matrix Movement SpecialistSusanna Sinivirta-Mäkinen

Fysioterapeut, OMT
Akupunktur, Fascia-behandling
The Matrix Movement Specialist

Minttu Määttälä


Minttu Määttälä

Fysioterapeut
Fascia-behandling

Susanna Cederberg


Susanna Cederberg

Arbetsfysioterapeut

Pia Siipola


Pia Siipola

Arbetsfysioterapeut
Akupunktur

Matias Mattila


Matias Mattila

OMT-specialicerande
Personal Trainer
Fascia-behandling, Akupunktur

Jessica Harju


Jessica Harju

OMT-fysioterapeut, Psykofysisk fysioterapi, Fascia-behandling

Juho Karhula


Juho Karhula

Fysioterapeut


Arbetsvälbefinnande - Menu: