Sponsorering

Redan under flera år har Medirex sponsorerat lokalt kunnande i många olika grenar. Vi upplever att det är viktigt att stöda och delta i regionens utveckling och därför är vi med på många olika håll. Vi vill i omfattande mån främja Mellersta Österbottens kunnande och våra objekt har varit och är bl.a. idrottsföreningar, orkestrar, föreningar och olika evenemang.

Vi mottar årligen rikligt med sponsoreringsanbud och ber därför att anbuden skickas med e-post till Anna Nurmi anna.nurmi@medirex.fi.

Info - Menu: